Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ WEBOLDALHOZ

Az adatkezelő adatai:

Név: Rigó Péter ev.
Székhely: 2890, Tata Almási út 32.
Adószám: 72952371-1-31
Elérhetősége: info@honlapcsere.hu
A weboldal tárhelyszolgáltatója:
Név: Net-Tech Consulting Kft.
Cím: 1191 Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18.
Adatfeldolgozói feladata: Online tárhely biztosítása

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a honlapcsere.hu weboldal adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés céljából.
A honlapcsere.hu weboldal jelen tájékoztatóban meghatározottak alapján kezeli az érintettek személyes adatait. A honlapcsere.hu weboldal adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
A honlapcsere.hu weboldal kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli a személyes adatokat. Az érintettek adatait kizárólag a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük. Adatainak biztonsága társaságunk megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai szempontból, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint. A honlapcsere.hu weboldal elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatok legnagyobb körültekintéssel és bizalommal való kezelését. Jelen tájékoztató ismerteti a honlapcsere.hu weboldal (a továbbiakban: adatkezelő) adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak. Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

Ajánlatkéréssel / szerződéssel kapcsolatos adatkezelés


Kezelt adatok köre: Ügyfél neve, e-mail címe
Adatkezelés célja, hogy az ügyfél megkeresése nyomán ajánlatot adhassunk az elvégzendő feladatokra.
Adatkezelés jogalapja: az ügyfél hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényessége. Amennyiben az ajánlatot az ügyfél elfogadja, vállalkozási szerződés készül, így személyes adatait a hatályos PTK és Számviteli szabályok alapján tároljuk.
Adatközlés elmaradásának jogi következménye: az ügyfél nem kap ajánlatot, mivel e-mail cím hiányában elektronikus formaban elküldeni nem tudjuk, címezni nem tudjuk.